terug naar de liedtekstenindex
kies toonsoort: 

Beverlo
Dario Fo, vert. Wannes Van De Velde


Er zijn soldaten uit Beverlo vertrokken.
Ze zijn als beesten naar 't front gedreven.
Ze zijn als beesten naar 't front gedreven,
Naar 't schaamteloos kerkhof van onze jeugd.

't Was in de winter, het ijs lag op de vlakte.
Mijn beide voeten zijn er bevroren.
Mijn beide voeten zijn er bevroren,
Ik werd vervoerd naar een hospitaal.

Laat ons fisten, opter miste, tierlaleine, tierlala (2x)

Mijn beide voeten heeft men mij afgenomen.
Twee houten krukken heb 'k gekregen.
Twee houten krukken heb 'k gekregen,
En 'k werd naar het ouderhuis gestuurd.

Laat ons fisten, opter miste, tierlaleine, tierlala (2x)

Men heeft mij ook nog een staatspensioen gegeven,
Van een paar centen, te weinig om te leven.
Zo word ik naar de bedelstaf gedreven
Om niet te kreperen van hongersnood.

Laat ons fisten, opter miste, tierlaleine, tierlala (2x)

Ik heb door tal van landen gezworven,
En af en toe wat medelij verworven,
Maar de patroons voor wier geld ik heb gevochten
Gaven me geen cent toen ik er om vroeg.
Maar de patroons voor wier geld ik heb gevochten
Gaven me geen cent toen ik er om vroeg.

Laat ons fisten, opter miste, tierlaleine, tierlala (2x)
Laat ons fisten ...


terug naar de liedtekstenindex
2015-2024 © Jan Willems, Veghel