terug naar de liedtekstenindex
kies toonsoort: 

De Zusters Karamazov
Drs. P (Heinz Polzer)


Tante Constance en Tante Mathilde
Woonden eendrachtig en knus bij elkaar
Een was hardhorend, de andere brilde
In doorsnee waren zij zeventig jaar
In Overveen
Telden zij hun dagen bijeen
Niet meer zo coquet als voorheen
Maar nog altijd flink ter been

Terwijl de kater sliep
En de pendule liep
En de kanarie sprak
Tjiep tjiep tjiep tjiep

Tante Constance en Tante Mathilde
Erfden de kleren van Tante Heleen
Waardoor ineens hun gehechtheid bekilde
Want van elk soort japon was er maar een
Er werd getwist
En naar provocaties gevist
En er werden dingen vermist
Waar de ander meer van wist

Terwijl de kater sliep
En de pendule liep
En de kanarie sprak
Tjiep tjiep tjiep tjiep

Op zeek'ren dag maakte Tante Mathilde
Akelig lachend de koffie gereed
Daar zij haar zuster vergiftigen wilde
Die in haar eentje een wandeling deed
Met terpentijn
En een snufje rattenvenijn
En gesloten keukengordijn
Moest het wel uitvoerbaar zijn

Terwijl de kater sliep
En de pendule liep
En de kanarie sprak
Tjiep tjiep tjiep tjiep

Toen nu de koffie tot stand was gekomen
Wilde zij proeven en nam dus een slok
Zij had de juiste dosering genomen
Tante Mathilde viel neer als een blok
Sedert die tijd
Draagt Constance in eenzaamheid
De japonnen die tot haar spijt
Tot een drama hadden geleid

Terwijl de kater sliep
En de pendule liep
En de kanarie sprak
Tjiep tjiep tjiep tjiep

==================================

Drs. P is een pseudoniem van Heinz Polzer (1919-2015).
In mijn ogen is hij een van de grootste Nederlandse tekstdichters
en zeker de leukste.terug naar de liedtekstenindex
2015-2024 © Jan Willems, Veghel