terug naar de liedtekstenindex
kies toonsoort: 

Imagine
John Lennon

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today, aah

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace, you

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world, you

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

---------------------------------------

In een bewerking van Jan Rot:

Stel je voor: de hemel
Bestaat alleen uit lucht
Vrijheid van godsdienst
Religie is een vlucht
En stel je voor: wij mensen
Gaan voor hier en nu - oehoeoe

En stel je voor: geen grenzen
Geen volk en vaderland
Dan is er ook geen vijand
Dan kun je hand in hand
Ja, stel je voor: wij mensen
Vrolijk naast elkaar - oehoe

Zweer jij bij realisme
Nou dan sta je niet alleen
Maar hou mij vrij van cynisme
Elke dromer is er een

En stel je voor: een wereld
Zonder bezit of geld
Als arm en rijk gelijk zijn
Is iedereen een held
Ja, stel je voor: wij mensen
Kiezen voor elkaar - oehoe

Zweer jij bij realisme
Nou dan sta je niet alleen
Maar hou mij vrij van cynisme
Elke dromer is er een

-------------------------------------------------

De precieze plaats van de akkoorden hangt vooral van de timing van het zingen af.
Lennon speelt in het couplet het maj7 akkoord altijd op de 4e tel van de maat,
maar het kan ook prima op de 3e tel gespeeld worden


terug naar de liedtekstenindex
2015-2024 © Jan Willems, Veghel