terug naar de liedtekstenindex
kies toonsoort: 

Si Maritau Rosa
Siciliaanse volksliedje


Vinni la primavera
Li mennuli sù n'ciuri
Lu focu di l'ammuri
Lu cori m'addurmò.

E ammezzu suli e ciuri,
Avvolunu l'aceddi
Tutti 'sti cosi beddi
Mi fannu suspirà.

(2x)
Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
E iù, ca sugnu bedda
Mi vogghiu marità.

Tanti picciotti beddi
Passunu pi sta' strata;
Ma nuddu 'na vardata
Alla mé casa dà.

Certu 'stu ddesideriu
Distruggi la mé vita
Mi vogghiu fari zita
Mi vogghiu marità.

(2x)
Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
E iù, ca sugnu bedda
Mi vogghiu marità.

La dota l'àiu fatta
la casa l'àiu macari
schetta non vogghiu stari
rannuzza sugnu già

La culpa è di mé matri
Mi teni arritirata
Ma ora la iurnata
Vaiu di ccà e di ddà.

(2x)
Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
E iù, ca sugnu bedda
Mi vogghiu marità.


terug naar de liedtekstenindex
2015-2024 © Jan Willems, Veghel