terug naar de liedtekstenindex
kies toonsoort: 

Vinni La Primavera (Si Maritau Rosa)
Chidren's Song (Sicilian Dialect)


Vinni la primavera
Li mennuli su n'ciuri
Lu focu di l'ammuri
Lu cori m'addumò
E ammezzu suli e ciuri,
Avvolunu l'aceddi
Tutti 'sti cosi beddi
Mi fannu suspirà.

(chorus:)
Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
E iù, ca sugnu bedda
Mi vogghiu marità.
Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
Pi ia cha sognu bedda
Maritau non cin'è.

Tanti picciotti beddi
Passunu di sta' strata;
Ma nuddu 'na vardata
Alla mé casa dà.
Certu 'stu desideriu
Distruggi la mé vita
Mi vogghiu fari zita
Mi vogghiu marità.

chorus

La dota l'àiu fatta
La casa l'àiu macari
Schetta non vogghiu stari
Rannuzza sugnu già
La culpa è di mé matri
Mi teni arritirata
Ma ora la iurnata
Vaiu di ccà e di ddà.

chorus

Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
Pi ia cha sognu bedda
Maritau non cin'è.
Maritau non cin'è.


terug naar de liedtekstenindex
2015-2024 © Jan Willems, Veghel